Praktijk Inkt 

voor psychotherapie


Rechten en plichten

 

Beroepscode

Psychotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register. Zij zijn verplicht om zich bij de uitoefening van het beroep te houden aan de beroepscodes die voor hen zijn opgesteld, te weten de  Beroepscode voor Psychologen  en de  Beroepscode voor Psychotherapeuten .

Door de overheid zijn er enkele wetten opgesteld welke het kader vormen voor uw behandeling (Wet BIG, WGBO en WKCZ). Het gaat hierbij onder andere om: de behandelrelatie, geheimhoudingsplicht, het behandelplan, dossierrechten en klachtrecht. Deze onderwerpen worden in de  cliĆ«ntfolder van de LVVP  verder uiteengezet.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieder in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hanteren (www.ggzkwaliteitsstatuut.nl). Wij voldoen aan deze verplichting. Als u deze in wilt zien, dan is deze beschikbaar op de praktijk.

 

Klachtenregeling

Wanneer u klachten heeft over de behandeling, kunt u dat het beste met uw behandelaar bespreken. Meestal komen we dan tot een oplossing. Indien dit niet lukt kunt u contact opnemen met de klachten- of geschillencommissie van de LVVP.